Supported
by Minerva
ANVÄNDARMANUAL

VÄLKOMMEN TILL ETT SPÄNNANDE EU-PROJEKT                    

(LeFo) Learning Folders eller Läromappar är ett it-baserat lärsystem. 
Den erbjuder lärare och grundskoleelever i årskurs 1-9 ett it-baserat utbyte av läromaterial. 
Plattformen innehåller funktioner för nedladdning och uppladdning, en sökmotor med sökbegrepp, ett expert svarsverktyg och kommunikationsfunktioner. 
Materialet är anpassat till respektive lands läroplaner.
Kärnan i LeFo-systemet är 'e-Arbetsblad på nätet' (eworksheets i html).
Läraren kan lätt frestas att på nolltid bara skriva ut, kopiera upp och 'riva av' en lektion!
Men med dessa temautkast bör elever kunna arbeta med sitt eget kunskapande, enskilda prov, klassvisa prov o dyl. Syftet med systemet är att underlätta för lärare som hittills arbetat traditionellt att börja arbeta mera elevcentrerat både med hänsyn till undervisnings- och inlärningprocesser. 

En enkel dator räcker
Till skillnad från andra distansundervisnings alternativ, bygger LeFo-konceptet på en teknologi som inte är prylorienterad. Det går att använda även äldre datorutrustning med lägre prestanda och även mobil kommunikation. Att arbeta med LeFo kräver inte heller särskilda datorfärdigheter ! Starta datorn, koppla upp sig på Internet, klicka fram ett e-arbetsblad!
Det pedagogiska innehållet i LeFo-projektet är s.k freeware som är gratis tillgängligt för alla användare via en gnu öppen licens. E-Arbetsbladen är skapade för att fritt och lätt kunna redigeras och byggas på för att passa den enskilde lärarens eller elevernas behov.
Under projektets gång kommer 1000 läromappar eller arbetsblad att produceras och läggas ut i projektmedlemmarnas språk förutom engelska (Estniska, Italienska, Slovenska, Svenska och Tyska). Materialet skall i möjligaste mån följa kraven i respektive lands nationella läroplaner. Vid projektperiodens slut förväntas fler än 100000 besökare ha använt sig av LeFo-materialet.
Läs mer om projektet här. Ännu kan flera intressenter samverka eller ansluta sig som medlemmar i projektet. Kontakta oss här. Eller skriv till webmaster@katolska.com.

LeFo-projektet drivs 2002-2004 med EU-stöd under Socrates/Minerva. Efter oktober 2004 är systemet och databasen fritt tillgängliga under http://se.lefo.net 
Medlemmarna i projektet är:
1. OÜ Miksike, Tartu, Estland
2. Universität Bremen, Grundschulpädagogik, Bremen, Tyskland
3. Katolska Skolan av Notre Dame, Göteborg, Sverige
4. Behacker & Partner, Wien, Österrike
5. Center for Scientific Visualization, Ljubljana, Slovenien
6. EGO-Creanet, Florens, Italien

Vill du läsa mer om det estniska EU- initiativet logga in på
http://www.studentfactory.org/introduction.htm

STIG IN I LEFO-SYSTEMET. Skaffa dig tillgång nu!

LeFo servern för alla sex deltagarländers material ligger i Tartu, Estland. Där installerades sommaren 2004 en helt ny databashanterare med användarregistrering, kommunikation och sökfunktioner.
Om du vill veta hur systemet administreras, kontakta på engelska support@miksike.com. Skicka in en kortfattad beskrivning av dig själv och din verksamhet och du får användar id och lösenord.

Italienska LeFo har laddat in mycket eget material.
 
Italienarna är färgglada och kreativa. Prof Giuseppe Fortunatos sajt kan bli ett roligt sätt att börja lära sig italienska kanske. "Cancella" betyder "radera"…så var försiktig!

Senaste LeFo projektmöte 
ägde rum den 23 september 2004 i Narni, Italien. Narnia var hemort för C.S. Lewis berömda ungdomsbokserie. Ett nytt skrivprocess-projekt kring Narnia-idéen håller på att ta form i självaste Narnia. Gå in på www.narnia.it om du vill veta mer.Sökes: en svensk barn-/ungdomsbokförfattare
eller lärare som har ambitioner åt det hållet. Och som kan sporra svenska elever att kooperativt skriva skönlitteratur! Vill du vara med och leda en Skrivarverkstad? Kontakta info@katolska.com 

Spridning av LeFo-projektet i Tyskland och Österrike omfattar även en 'skrivarverkstad' för elever (Story factory) och kallas Schreibwerkstatt på tyska och sker i samverkan med den välkände tyske författaren Paul Maar, pappan till den populäre figuren Sam. 
Den fjärde omgången avslutades sommaren 2004.  Barnen får se sina alster publicerade både på Internet och så småningom i pocketform. 


Huvudräkning kommer åter till heders
Många länder har kopplat upp sig till en LeFo avdelning som tränar barnen i huvudräkning medan de tävlar mot sig själva och andra barn och vuxna i hela världen!
Wettbewerb im Kopfrechnen, Huvudräkningstävlingen påbörjas snart även i Tyskland och Österrike och Sverige. Titta in på http://lefo.net/math/.
Prova den nya versionen på svenska under 
http://lefo.net/math/new/swe


Copyright © 1994- 2003 Miksike. All rights reserved.